JFIF Compressed by jpeg-recompress  %%!(!!(!;/))/;E:7:ESJJSici  %%!(!!(!;/))/;E:7:ESJJSici"D~UnGNMמ/d .ډ̤<MSȸ݋PQ1Xĕ=c{< YVQbs.1FNu=8y־P񟡢O绲{Tx407ea$`|v^9lpuNwn16@6] pm_P?D܋l޵}dGXInn6p##>wpa#*Qʣc ka4. 4Jk/Lgtbi[/]+!Ek4Mߝ~̏[;op P9ղl,mu!o|ݥp>qݞ{c:'Q:NޱqJcO/@0u-:L]+vt]*?gbj;B">Aާpb쮩#%53PGnˣaNlhzʵ=ýsmW9'NfEk^F ,CbRjԎ|b,Ll7\8]ϟʒ0Hf=f׀UZffeSkrtNǒ+/Sϯ*=N$Q]݇+Ny^\ݯg<_ yKyf Mע37VڭkI@h7k\dgsxST(S?X15 vDf-S] |SG,V@U+ɟrtSEwx]NBT[4QLXsTy2Y׳E#Nt>v=k9u<\yZ2`{rYg#@U5CMtrdnF6+N\x2.1L=52#=xzqPqY䔳Pw9Ē@{>|Zg" é[20ݍFO09 v~=.!1@"P #23AQaX1Ϩ_m1^/~`xYqfFZ~9T֒Yy"6vs腈! pioOBm*+_5DFA#nhă e# ?Ƒ*t>@wXo>K_^7ZFV,_BDZJ~A'Jok?ĞCcUNKϯcK۽,6sfE5_A !-Wdic۟6A(PYcI Q܍RCNI7T5m*|'T=]ixB!7nm< ,6Y63A\&&iU5քr;k)9wZ opݾ"\H]vzZVceBj>I[[MtrmE#er~6l54pJ;9b%˵ K6o=vj.qeCWQ6|AV\ljoտV.`XZJoLT6RM#ژ SokѿNrfH,M /Dp"HϊzrOm}XKzŊ3H4Y (x]4viklȴ1w!ZOf7?e:}b CGݢkM]$õ>DԊl[ZgWr/OU{5Ab3Ib9W$Gc;8$}][ANZ=+)9 r+/^PRv!1wƞ"{{BU"_ehmD^\ץI%xI[(` Zfj)5Zy$eܖsAȎp˯FrG{m6^.KC$9mīͣ(Oh4;I4Q7":jWG#HߛfV1~oE@Hc7Mdm'9x#̶R23{x ^㽟JwbVN=S{הMtS@,q|ڹemd24jH'EuurXk'kotWFVF'3n%@ ЬYTqsZ[DGj,`k!N{0i6 5Tˠze>K)OXX*Dzο =9hjz &PWkL`vj60kT>V3IKcEUI= $:Ke2+az_q2\W NBon tΧ]Lk8۠ Sc $\L]$p͒?vfT5'E?-Oj㛹+U[[Ϸ N]G,$G R&iM'rkO_Fg!U STG-Sp{:S:R)'l$듓;/]vʴ<܃UE96:k0YLii-("grڽ^z%bթE ղMqʗ%[" %5m\ KK\֟sfKWAocq+UKP2V^X8~V Tr,xptGA ^-Dֽi(EӸ&@{GPa7~QPABJ2l_"- E_ 4T+m6i4GjHy;L<$ۻ -5Ĩvj6yqd1&QŘ2Uqެ6“B#]Ǯ'FE Z~sgEr"Wz0H1CByu%roYr(4MMϦDOȻ@ǔzc >e+)=f,R~W!D-b=^:lO$lRr<иsY *D^2K\ؖ卵NI N 7]U:0@==a@;uU\z?9+ǡZXa*L;jhg<դ%zqWub+Aƶ{NT}?8y/gOr b+{.Xua*JWzjzQf5b{bM{Q֗h'XBd.v3zHD~m"X8 T*2{4)vUYb=0 'kSVIEUFDx~^RW4v1\iL'/\]}6֎y*ML7ޛbzhE)F:OZzoiKݐ(QRݳG@r++ :OǶbVXc|%ҕҹ@t >9W!@{;+glL9*y>F &}@ Id3]$_ƼwV49 >5:ξDv 8dQ|^J2lu=qb=ŒH[=F I!pVY_n X{u}^z<9 W@9,S!$(Z.s*PWmH*vF&ЉR+ ed?i,8@$g%;co fۆjl&ޠjwۭ n#e(A2Y^3%yy%!=؆P\)ʮ[s^Zy3q ?PqG{.P/:yҌy9{X-rh_3U|Zѣ ƾ&5PzTvH$`dfʳUUD]D㳑7p/@ʷEuu r;VyǥbW{|M(!`ugd.HU\b6ST' 6O&ՂS㍀cv #^̕[b+ 䟐3lUgo*2TrI ҥG"78>q꽞;Z ޚb@i<=$p~@ap翱6hΆ^R?jc~_1`ΰ206}yu2+VzLf)n<=3smIYX V( nL91ѧ)ndN,FUU@*֙Psb|L]Rkd<ڰx[cM9#WCX_܀`EpUf ? 5&}VFp~q, )Tap"xeH#RC.Jâc q8G;&4+:aL  .OƗpLC_|F0YVwS`5eR bY4"8/”vF/ӟM; `~{!  |5Ny:1LrlgV9!8G̋ 9̍ƎHMHy oS^\-v>k{E#+~w јs 1 uU?R:[U,Y|*)Ϙ3 C!d!uV A+%D Z)jgf؆ЩuyUsK,.k aRX 5+y E.?*Tb ɻHiadC#QRZ ~u"G_yqM#T4ѓp&p`X" ɹ7M`S K_Br W)$,m3ArH x ^ʳ\:Sɯq$V*\*.9;H^r,1Jگ&TR)#ňCqi#مGɽd6:ǟ#jNQ+i!O'_)S6 $pstPy$&$FơY'd%xƴ;XYYMbnZ`2q154{ icp$GfjDBM0R6a/o9ʻ: `]$_I':>{t]h&sمգ Ǹ 2 챋tjr%gUc:IwR஠ӡxb5CA F.*ݡӊV91, Cfwa"HU8+=/`Jː^5y8283@H6EUʌ\nKμ\Cdb 2Y!{ѺdofQ4o"bZH^)o,?]gFٖ!Iy+TRJ ^8[ڼ6*P?bw+`\Fl4 i .o+4N%z)/xy\7GƎ>>ua 6nWj%V2HbGR=Кc?\$.qr7[GfatVize hXh٤!rnXg4UEqRVMuyu Vn((ԬU1hwI-ﮒEO!G ǽonD޷[˃mzU#*߄UA/iGJ5;"ROi[[1+ͮ5 "V_rp1Wx~GJD(m+:G'F yʿ1g{<]z-7yRnkʋht,lzU^2\<@`\&=Pk=ܔ_zhm`ר"g1r5,GPbh5bA>MAqZA:SW=짙=R 론^0m$<@G0Ys:{x;N\LnRLKqƤ`HF%xi:φRƅ*K\6 -bdzMRG1Z:D׌_=#ۍ_ jHXRY^y?VEF`@ĭ16N$;XkFʬА);b9&Q;fmnoGUP$RQ&]W}l N(ڽhj7V@z5<IBm <Oճl0K $2`AF&ZB;+DPj(խ Sh6FtIP{tnxgѹv@^M<{JOžq څ>eI!t<ԭcqF G+/¼34nu#vԎ/[XhҏYIݩ,X]~n k^E i8 X؟=Ӷk)Jl4<Ǣo"jጆ-sG`"4{e>< hF X}+z c1kPj␣E!@)tk+lI6j͘u5X5?^}V7{WcG5o9.e B{Y΁o^N:𸣻T5-BѲ\:(ש%{|խ[HF{N#\ (Q:pɗC@g<~"j: V@FTt&\*fH3\}܊T1+<c/xWgd>a;Q8UեI(wvxhFG<*p=pGk(yvQ'Њ#u Pd.Uک+hXo$б6gL\υ%~l,±]$fy3/E",H-ŔKJoy9%Uh `toO~>ޅ5g4G VV^@@LM\jzR*I:_=/a+z'p5G}F )Tw|+ [x+@[^kV&U\j<-9ц}LnTjCGb~kF"%TZ洬BߐH6jn3blK9M.P(jEuϤl¬r}6imF]|*&U@#B5dU S_ZF&Z-L†oAz|IvQ`(GhN `0Fk FҗZƍN5+ʶIí ;Q,h|@lmC]V:GuN+F+?V4K*fe։~HXtlHEQ_`;>gZ:~4Sry絍wdځ".+ɘ{T~kj$zH'7-HٓPA5Oͨۀ1+ 0 "*+?e(?qGJ{=K'J r8u}.AÙr8u2!1AQa"0@q 2R#BC`?zbln8Oc\LhYM6OR0]ճ@pcj(UmeRT&KJf[ԻPc#G٧*D.gBSubn}@ JVm5(dnǶ?\Ԯڦ{ pU9FLeevr,='\fI;nb5]g2u#2M7% K@Mf cPMl}e;maȌSsqSM /I'gݻi]J|ee5V;fՇtㅖZ/ ק#yoǏwfUhaشc,ِ#f\Y\`6A%xs ӥ٪\&2yW- -\dZ}fPOQ;D3bf I# Xcz(Uc)C!zMB),gQ9SÏcdt3GaB3 U }eV$}1@J}[Y100klJK&<_,y?̤wzx#q~R#hȳy֠b0,<\ȳGjc6;1̦1}_% R#j[\m0z=Ϥһ8ܿ#_ZR``Iy9TQ|++ؽvj69\4jz J'qMxA۪,m--jzD>*Yc " }wX/@|HO2!1A02@Qa"Rq3 B`?^wlbcfOAT0gE75vaGJnqtLhz\ Z'qX:7O)(omG2M<;bP.&l"j(S,mtȲ }hYy@\tQGTፁc#iQ1G~y&ox#RL Rh-TĸASDWȾИR ;:MWI^/.B*B7ڀ7S?"=0yafY0aT_c4,oV[ñ3k\8$w>%p̼燏:N\_t Xz9SE+r Dlьg>_jMs+깴]}(^b E y2PM ;z|҂AC<[J]:#cFjXd!꺿C[_I'ڳ^s9 du>,d#{Z}d(69c6uc]čl1V? W"7bڎ&fv%L~>+Fpe(,r@IHQAkfFq bStr etyYK1E ]Q#!{b&zz{ zI͔I1|=@6PY*zAaSlQa,*iM<;Pd55`u1bO,zga 4foCEiPhone 7 Plus • iChimp